Wood Smoke Viðarreykur

Wood smoke

Viðarreykur

How it impacts your health and the environment
Hvaða áhrif hann hefur á heilsu þína og umhverfi

Wood smoke is 10x more cancerous than cigarette smoke

Reykur frá viðarbrennslu er 10 sinnum meira krabbameinsvaldandi en sígarettureykur

compare cigarette and wood fire

Wood smoke contains large quantities of fine dust particles and over 20 extremely toxic components

Reykur af viðarbruna innheldur mjög mikið magn af svifryki og yfir 20 eitruð innihaldsefni

toxic

Wood smoke causes heart diseases and cancer

Reykur af viðarbruna veldur hjartasjúkdómum og krabbameini

heart diseases

Exposure to wood smoke shortens your lifespan

Það getur stytt ævi þína að anda að þér viðarreyk

shortened lifespan

Wood burning causes and worsens :

  • lung diseases
  • asthma
  • COPD
  • lung cancer

Viðarreykur veldur þessum sjúkdómum og gerir þá alvarlegri :

  • lungnasjúkdómar
  • astma
  • langvinn lungnateppa s.s. lungnaþemba
  • lungnakrabbamein
lung diseases

Burning wood causes severe air pollution, similar to burning coal

Viðarbrennsla veldur alvarlegri loftmengun líkt og kolabruni

It takes 50 to 80 years of regrowth to compensate for greenhouse gas emissions

Um 50-80 ár tekur að endurgræða tré til að jafna út útblástur gróðurhúsaloftegunda

slow tree regrowth compensation

Wood is not a sustainable source of energy.

Viður er ekki endurnýjanleg orkulind

not sustainable

In Europe, fireplaces lit for personal enjoyment produce as much dust particles as all traffic combined

Í Evrópu framleiða eldstæði jafn mikið af svifryki og öll bílaumferð

residential wood burning